trafo merkezi

30 kasım 2000 tarih ve 24264 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ,tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu Elektrik Mühendisi olmalıdır denmektedir.

Bu kapsamda, işletmenizin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu veya Trafo ve şalt tesisleri elektrik enerji sorumluluğunu üstlenmekteyiz. İşletmenizin söz konusu tesisinin aylık periyotlar halinde ,ayda en az bir defa olmak üzere teknik ve iş emniyet kontrollerinin yapılarak, işverene gerekli bilgi ve belgelerin ulaştırılması, çalışan(lar)a bilgilendirme çalışmalarının yapılması, transformatör yağ değişimi, teknik revizyonlar gibi konularda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin yapılması konularında hizmet veriyoruz.

Firmamız bu konuda gerekli Yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu Elektrik Mühendisleri Odasından Onaylı Sertifika belgelerine sahiptir.

YG İşletme Sorumlulukları

Mevcut yüksek gerilim tesislerinin denetlenerek, tesisin hali hazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksikliklerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve raporlanması,

Belirlenen işletme personelinin eğitiminin yaptırılması ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli talimatların öğretilmesi,

Manevra talimatı ve yüksek gerilim tek hat şemasının hazırlanması ve gerekli yerlere asılması,

Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durumun işverene bildirilmesi, var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılması,

Yönetmeliklerle belirlenmiş olan bilgilendirici ve uyarıcı levhaların gerekli yerlere asılması,

İşletme sırasında ortaya çıkabilecek arıza açmalarının sonucunda açmanın değerlendirilerek gerekli manevraların yapılması,

TEDAŞ’tan (veya görevli şirketten ) gerilim kesimi talebinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini talep etmek, kesinti arıza v.b konularla ilgili gerekli ilişkilerin yürütülmesi,

İşveren, bakım sorumlusu ve TEDAŞ ( veya görevli şirket ) ile koordineli olarak bakım işlerinin gün ve saatinin belirlenmesi, bakım tarihlerinde tesisin gerilimsiz ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslim edilmesi,

Merkezin günlük bakımının belirlenen işletme personelince yaptırılmasının sağlanması.

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 60. maddesinde Tüm yüksek gerilim kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır ibaresi yer almakta olup yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre TEDAŞ ya da bağlı olan diğer müesseseler tarafından tüm yüksek gerilim abonelerinden tesis işletme sorumluluklarının aranması zorunludur. İşletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi kapsamında sorumlu elektrik mühendisi olmayan tesislerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının sorumluluğunun kendilerine ait olacağı ve enerjilerinin TEDAŞ tarafından kesileceği bilinmelidir.

Bu Bağlamda Firmamız Bünyesinde Elektrik mühendisleri Odasına Kayıtlı ve YG İşletme Sorumluluğu Sertifikasına Sahip Elektrik Mühendislerimiz size işletme sorumluluğu, bakım hizmetleri ve danışmanlık gibi konularında kanun ve yönetmeliklere uygun olarak mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri kısaca tanımlamak gerekirse;

Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu
, tesiste yüksek gerilim altında bulunan kısımların kanunlara karşı sorumluluğunun üstlenilmesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, TEDAŞ veya enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkilerin yürütülmesi, enerjinin kesilmesi, tekrar verilmesi, arıza, bakım, onarım gibi durumlarda yapılacak olan çalışmalara nezaret edilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Bakım sorumluluğu ise işletme sorumlusu tarafından enerjisiz hale getirilmiş yüksek gerilim tesislerindeki cihazların periyodik bakım ve testlerinin yapılması, hasar gören parçaların onarılması veya değiştirilmesi, arıza durumlarında çağrı üzerine müdahale edilmesidir.

Danışmanlık kapsamı ise teknik konulardaki her türlü destek hizmetlerini içermektedir

Bilgi ve teklif için iletişime geçmeniz yeterlidir.

E-posta: info@kozaenerji.com.tr

Tel&Fax: (0212) 547 50 56