Fiberoptik

FİBER OPTİK KABLO NEDİR? Bilgi taşıyıcısı olarak ışığın kullanıldığı iletişim sistemleri,sonzamanlarda oldukça ilgi görmektedir. Bu bölümde daha ileridegöreceğimiz gibi,ışık dalgalarını yeryüzü atmosferinde yaymak zor veelverişsizdir. Dolayısıyla,günümüzün önde gelen çeşitli ve geliştirmelaboratuarlarında,bir ışık dalgasını “içermek” ve bu dalgayı birkaynaktan bir varış yerine göndermek Daha Fazla